Formularz rekrutacyjny

W Polsce umacnia się antywolnościowy system polityczny. Ogranicza on prawa Narodu Polskiego do decydowania o własnym losie. Świadomość pogrążania się naszego kraju w chaosie fałszywych koncepcji i decyzji zobowiązuje nas, Narodowe Odrodzenie Polski, do walki o wolność. Opowiadamy się:

za powszechnymi rządami Narodu
przeciwko fałszywej demokracjiza samorządnością
przeciwko państwowemu centralizmowi

za polskim korporacjonizmem
przeciwko komunizacji i liberalizacji

za solidaryzmem społecznym
przeciwko walce klas

za powszechnym uwłaszczeniem
przeciwko wyprzedaży gospodarki

za pracą dla Polaków
przeciwko imigrantom

za nienaruszalnością granicy zachodniej
przeciwko niemieckiej piątej kolumnie

za obroną Ziem Wschodnich
przeciwko postsowieckiemu barbarzyństwu

za Europą Wolnych Narodów
przeciwko Unii Europejskiejza silną armią
przeciwko hegemonii NATO

za skutecznym systemem prawnym
przeciwko bezkarności przestępców

za ochroną życia poczętego
przeciwko ludobójstwu

za odbudową wspólnot lokalnych
przeciwko atomizacji społeczeństwa

za wielością i indywidualizmem
przeciwko uniformizacji

za radykalną polityką ekologiczną
przeciwko degradacji środowiska

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (poprawny e-mail)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. Przesyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowe Odrodzenie Polski, partię polityczna, wpisaną do rejestru partii pod numerem EwP 58 w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilno Rejestrowy w zakresie rekrutacji i weryfikacji zgłoszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)
 11. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days